დაცვის პროგრამის ანგარიში: აზერბაიჯანიდან დევნილი უფლებადამცველებისთვის გაწეული მხარდაჭერა საქართველოში

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია 2014-2017 წლებში „თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის“ მიერ...