ვიდეო მომზადებულია პროექტის „ახალგაზრდა ქალი ლიდერები და „უჩინარი ქალები“ – უფლებადამცველი აქტივისტების მხარდაჭერა“ ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს თბილისის ადამიანის უფლებათა IREX ევროპასთან პარტნიორობით და ევროკომისიის ფინანსური მხარდაჭერით. ვიდეოში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავს ევროკომისიის შეხედულებებს.

ვიდეო მომზადებულია “მედიის ინსტიტუტის” მიერ.