მედიის ინსტიტუტის მიზნები:

 • საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და სხვა დოკუმენტებით საყოველთაოდ აღიარებული სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების პრინციპების დაცვა და პოპულარიზაცია;
 • ხელი შეუწყოს დამოუკიდებელი და ობიექტური მედიის განვითარებას საქართველოში;
 • ხელი შეუწყოს თავისუფალი მედია გარემოს შექმნას, მედიის ანგარიშვალდებულების და თვითრეგულირების მექანიზმების განვითარებას;
 • ხელი შეუწყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას გამოხატვის თავისუფლების საკითხებში;
 • ხელი შეუწყოს სახელმწიფოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას, ადამიანის უფლებათა დაცვას და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას;

 


 

მედიის ინსტიტუტის ამოცანები:

 • სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებათა სფეროში პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება;
 • გამოხატვის თავისუფლების შესახებ ბიბლიოთეკებისა და ვიდეოთეკების შექმნა;
 • პერიოდული მოხსენებების მომზადება საქართველოში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ;
 • საზოგადოებრივი კამპანიების წარმოება და გამოხატვის თავისუფლების პოპულარიზება;
 • კონფერენციასემინარებში, შეხვედრებში, საჯარო დისკუსიებში, შემოქმედებით კონკურსებში, საქველმოქმედო, სამშვიდობო და სხვა კანონით ნებადართულ აქციებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • უფლებაშელახული ჟურნალისტებისა და აქტივისტებისათვის დახმარების (იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოსოციალური და სხვ.) საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა;
 • ვიდეო, აუდიო, ფოტო და ბეჭდური პროდუქციის შექმნა და გავრცელება;
 • ალტერნატიული მედია საშუალებების განვითარება; მედია საშუალებების სოლიდარობის ხელშეწყობა;
 • საინფორმაციოანალიტიკური, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო საქმიანობა და საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
 • ჟურნალისტების რეგიონალური ქსელის სტიმულირება;
 • მთარგმნელობით და საგამომცემლო საქმიანობას წარმართვა;
 • სამოქალაქო ჟურნალისტიკის განვითარების ხელშეწყობა;
 • მედია მონიტორინგის ჩატარება;
 • ქსენოფობიის და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის ხელშეწყობა მედიაში;
 • სიძულვილის ენის და სიძულვილის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა;
 • მედიის მრავალფეროვნების განვითარება;
 • კონფლიქტურ ზონებში ჟურნალისტთა უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და პროფესიული გაშუქება;
 • საგამოძიებო ჟურნალისტიკის განვითარება;
 • სტუდენტური მედია საშუალებების წახალისება და ჟურნალისტური განათლების ამაღლება;
 • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

 


 

განხორციელებული პროექტები:

მედიის ინსტიტუტი ჩართული იყო თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის 2 პროექტში:

„ადამიანის უფლებები რეგიონებში, რომელიც დაფინანსებული იყო ჰოლანდიის საელჩოს მიერ – მედიის ინსტიტუტი ამზადებდა სტატიებსა და დოკუმენტურ ფილმებს. პროექტის ფაგრლებში მომზადდა 64 ვიდეო სიუჟეტი და 40-მდე პუბლიკაცია.

„აზერბაიჯანელი უფლებადამცველების მხარდაჭერა – მიმდინარე პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ჰოლანდიის საელჩოს მიერ – მედიის ინსტიტუტის მიერ მზადდება ვიდეო სიუჟეტები აზერბაიჯანელ აქტივისტებთან თანამშრომლობით.