თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის შესახებ:

თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი (“თბილისის სახლი”) წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა, რომელიც ადამიანის უფლებათა სფეროში აქტიურ ხუთ სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციას აერთიანებს. თბილისის სახლის წევრები არიან: „ადამიანის უფლებათა ცენტრი“„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“„წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“კავშირი  “საფარი” და  „მედიის ინსტიტუტი“.

წევრი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული ერთობლივი სტრატეგიის შესაბამისად, თბილისის სახლის ძირითადი საქმიანობა უფლებადამცველებისა და უფლებადაცვითი ორგანიზაციების დაცვა და გაძლიერება, ასევე ადამიანის უფლებების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს.

თბილისის სახლი 2010 წელს დარეგისტრირდა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებათა სახლების ფონდის“ ხელშეწყობით. ადამიანის უფლებათა სახლის ფონდი აერთიანებს დამოუკიდებელ უფლებადაცვით ორგანიზაციებს ადამიანის უფლებათა სახლების საერთაშორისო ქსელში, რომლებიც 11 ქვეყანაში, 16 ადამიანის უფლებათა სახლში საქმიანობენ.